«Alleluia» from Mozart’s Exsulate Jubilate.
Soprano: Vassia Zacharopoulou
Accompagnied by Arosis Quartet [Violin: Jannis Georgiadis, Violin: Ewa Moszynska, Viola: Kristallia Gaitanou, Cello: Asterios Pouftis]
From the X-Mas Gala at the Numismatic Museum of Athens. Dec 2012.