Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010
Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12 (m. Σύνταγμα)

Με την ευκαιρία των εγκαινίων της έκθεσης «Ό,τι λάμπει…: Η βελγική συνεισφορά στην ελληνική Νομισματική», η Βέλγικη Σχολή Αθηνών και το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών διοργανώνουν την ημερίδα
«Ό,τι λάμπει…: Συνεισφορές στην ελληνική Νομισματική»

Περισσότερα