Με αφορμή την επέτειο των εγκαινίων της μόνιμης έκθεσης του Νομισματικού Μουσείου στο Ιλίου Μέλαθρον, η διευθύντρια του κ. Δέσποινα Eυγενίδου παρουσιάζει τις δραστηριότητες του Mουσείου το προηγούμενο έτος. Μετά από κάθε παρουσίαση ακολουθεί διάλεξη νομισματικού περιεχομένου ή ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση.

Διαλέξεις

2002
Ταξιάρχης Κόλλιας, διευθυντής Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Σύνταγμα Βυζαντινών «θησαυρών» του Νομισματικού Μουσείου

2003
Ελένη Παπαευθυμίου, νομισματολόγος
Το ταξίδι του Νέρωνα στην Ελλάδα. Η νομισματική μαρτυρία

2004
Iωάννης Tουράτσογλου, επίτιμος διευθυντής του Νομισματικού Mουσείου
Tα Bαλκάνια και η Eλλάς στα τέλη της αρχαιότητος: απόπειρα ιστορικοοικονομικής προσέγγισης για μια εποχή σε κρίση και μετάλλαξη

2006
Αλίκη Μουστάκα, καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οι εκδόσεις του Νομισματικού Μουσείου το 2006

Νικόλαος Μίνως, διευθυντής της Διεύθυνσης Συντήρησης, Υπουργείο Πολιτισμού
Οι εργασίες συντήρησης στο Ιλίου Μέλαθρον

2007
Δέσποινα Ευγενίδου, διευθύντρια Νομισματικού Μουσείου
Η μουσειολογική μελέτη της νέας μόνιμης έκθεσης του Νομισματικού Μουσείου