Δύο διαλέξεις δόθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου:

Olivier Picard, καθηγητής αρχαίας ιστορίας, Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Παρουσίαση του τόμου Οβολός 8, Πρακτικά της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης στην Κω 2003

Άδωνις Κύρου, ερευνητής-συγγραφέας
Η μαρτυρία των νομισμάτων για τις βαρβαρικές επιδρομές στο νότιο ελλαδικό χώρο κατά τους πρωτοβυζαντινούς «σκοτεινούς» αιώνες (5ος-8ος αι. μ.Χ.)