«Μύθος και Νόμισμα» μία ενδιαφέρουσα έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Νομισματικού Μουσείου με τη συνεργασία της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank.

Η έκθεση παρουσιάστηκε συγχρόνως και στα δύο μουσεία, το 2011.

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εκθέσεις μας για τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank στο http://www.alphanumismatics.gr