ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εδοξεν τη βουλη και τω δημω. Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα. Δεκέμβριος 2007 – Απρίλιος 2008….

Περισσότερα