Στις 3 Οκτωβρίου 2016, ώρα 18:00 και στο πλαίσιο του Summer School on Numismatics της Βελγικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα δόθηκε στην αίθουσα των Εσπερίδων του Ιλίου Μελάθρου διάλεξη του Διευθυντή του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου Δρ Γεωργίου Κακαβά με τίτλο «Hellenistic Royal Portraiture on Coins» με ακροατήριο 25 φοιτητές από όλο τον κόσμο.
Προηγήθηκε ειδική ξενάγηση των φοιτητών στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου από την αρχαιολόγο Δρ Ιωάννα Βενιέρη.