3-12 Ιουλίου 2017, Αθήνα

Στο πλαίσιο της συνεχούς και αγαστής συνεργασίας του Νομισματικού Μουσείου με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) για την παραγωγή νέας γνώσης στους τομείς των ανθρωπιστικών/ιστορικών σπουδών και της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων με την ένταξή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες, όπως τα σεμινάρια και τα μεταπτυχιακά μαθήματα, το Νομισματικό Μουσείο αποτέλεσε τον τόπο επίσκεψης και χώρο πρακτικού σεμιναρίου των νεαρών νομισματολόγων που συμμετείχαν στο Summer School on Ancient Greek and Roman Numismatics την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017.

Την επιμέλεια του Καλοκαιρινού Σχολείου Νομισματικής 2017 είχαν οι κυρίες Σ. Κρεμύδη, Ε. Μάρκου και Χ. Παπαγεωργιάδου (ερευνήτριες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), ενώ καλεσμένοι διδάσκοντες σε αυτό ήταν έλληνες και ξένοι νομισματολόγοι παγκοσμίου φήμης. Την ομάδα υποδέχτηκε η τμηματάρχης του Μουσείου, αρχαιολόγος δρ Ιωάννα Βενιέρη, και τους πρόσφερε αναμνηστικά δώρα από το πλούσιο εκδοτικό υλικό του Μουσείου.

 

Εθνικό ‘Ίδρυμα Ερευνών