Το Νομισματικό Μουσείο διοργάνωσε την Άνοιξη 2003 την περιοδική έκθεση The Aegean of the Coins.

Στόχος της έκθεσης ήταν, μέσω της παρουσίασης της σημαντικής νομισματικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στα νησιά του Aιγαίου από τον 6ο αιώνα π.Χ., να προβληθεί η σπουδαιότητα του Αιγαίου ως χώρου αέναης διακίνησης ανθρώπων, ιδεών και αγαθών, ως διαύλου εμπορικών και πολιτιστικών συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, αρχαία νομίσματα από τις συλλογές του Νομισματικού Μουσείου αλλά και τεχνουργήματα από Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων παρουσιάστηκαν στην Ολλανδία (Allard Pierson Museum, Άμστερνταμ, 19 Μαρτίου-21 Απριλίου) και τη Δανία (Museum of Ancient Art, Πανεπιστήμιο του Άαρχους, 2-26 Μαϊου).