Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται και συγκριτικά με τους αντίστοιχους εννέα μήνες του 2016 η αύξηση των επισκεπτών του Νομισματικού Μουσείου κατά το 2017 υπήρξε θεαματική. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν έπαιξε ο μεγάλος αριθμός ποικίλων δράσεων του Νομισματικού Μουσείου και η ελεύθερη είσοδος κατά τις ημέρες μεγάλων καλλιτεχνικών δρώμενων (π.χ. documenta 14, η Πανσέληνος του Αυγούστου). Αξιοσημείωτη, επίσης, είναι η αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών επισκεπτών του Μουσείου, η οποία είναι συναφής με την εκτόξευση του τουρισμού στη χώρα μας κατά το έτος 2017. Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι τα πλέον αγαπημένα ωράρια επίσκεψης και για το 2017 ήταν αυτά των 12:00-14:00 και των 14:00-16:00.