Τετάρτη 18 Μαΐου 2011
12:00

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2011, με θέμα «Μουσεία και μνήμη», το Νομισματικό Μουσείο θα παρουσιάσει το θέμα “Τα αρχαιολογικά ταξίδια του Ερρίκου Σλήμαν”.

Μέσα από τα αρχαιολογικά τοπία των τοιχογραφιών του Ιλίου Μελάθρου, όπως των Μυκηνών και της Τροίας, θα διερευνηθεί η δραστηριότητα του πρωτοπόρου αρχαιολόγου.
Τετάρτη 18 Μαΐου 2011, στις 12 το μεσημέρι.