Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους (Ιανουάριος – Ιούνιος 2019) επισκέφθηκαν το Νομισματικό Μουσείο 10758 επισκέπτες. Από το σύνολο των επισκεπτών, το 30% ήταν αλλοδαποί ενώ, επί του συνόλου των εισιτηρίων, το 15% ήταν κύρια, το 14% μειωμένα και το 71% ελευθέρας.

Επίσης, λόγω της αυξημένης προσέλευσης σχολικών ομάδων, παρατηρείται ότι, ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων είναι ελευθέρας εισόδου, έναντι των κυρίων και μειωμένων εισιτηρίων.

Η ώρα προσέλευσης κοινού με τη μέγιστη επισκεψιμότητα (35%) σημειώνεται μεταξύ των ωρών 12:00 με 14:00μ.μ.

Στα στατιστικά στοιχεία του τριμήνου διαπιστώνεται σταθερά η προτεραιότητα των Ελλήνων έναντι των αλλοδαπών.