Κατά το μήνα Ιούλιο παρουσιάστηκε αξιοσημείωτη αύξηση των επισκεπτών του Νομισματικού Μουσείου. Οι ποικίλες εκπαιδευτικού χαρακτήρα  δράσεις  και εκδηλώσεις, η συμμετοχή του Μουσείου στη documenta 14, αλλά και οι πολλοί αλλοδαποί επισκέπτες συνέτειναν σ΄αυτήν.

Τα εισιτήρια επικράτησαν των ελευθέρας και οι αλλοδαποί των Ελλήνων, ενώ αγαπημένο ωράριο αναδείχτηκε αυτό των 12.00-14.00.

Τη σύνταξη και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων επιμελήθηκε ο Δημήτρης Βερούσης.