Συνέδριο στο Museum of American Finance, New York City, 19-21 June

Ο Διευθυντής Δρ. Γεώργιος Κακαβάς παρουσίασε το Νομισματικό Μουσείο και συμμετείχε στο workshop «Best strategies for museum’s collaboration».
Μετά το συνέδριο ακολούθησε επίσκεψη στην Washington D.C. και στο Georgetown University.
Η παρουσίαση του Νομισματικού Μουσείου σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έκανε αίσθηση σε όλους τους συνέδρους.