Κατά το δεύτερο τρίμηνο τρέχοντος έτους (Απρίλιος – Ιούνιος 2018) επισκέφθηκαν το Νομισματικό Μουσείο 4475 επισκέπτες. Από το σύνολο των επισκεπτών, το 40% ήταν αλλοδαποί ενώ επί του συνόλου των εισιτηρίων, το 28% ήταν κύρια, το 15% μειωμένα και το 57% ελευθέρας.

Η ώρα προσέλευσης κοινού με τη μέγιστη επισκεψιμότητα (34%) σημειώνεται μεταξύ των ωρών 10.00 με 12.00 μ.μ.

Στα στατιστικά στοιχεία του τριμήνου διαπιστώνεται σταθερά η προτεραιότητα των Ελλήνων έναντι των αλλοδαπών.

Επίσης, λόγω της αυξημένης προσέλευσης σχολικών ομάδων, παρατηρείται ότι, ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων είναι ελευθέρας εισόδου, έναντι των κυρίων και μειωμένων εισιτηρίων.