Το 24ο Συνέδριο του ICOMON έλαβε φέτος χώρα στην Τζακάρτα της Ινδονησίας κατά το διάστημα 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2017. Το Συνέδριο οργανώθηκε από το ICOMON σε συνεργασία με την Bank Indonesia και οι εργασίες του φιλοξενήθηκαν στο Μουσείο της παραπάνω Τράπεζας. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Money and Banking Museums: From Display to Engagement». Ο Διευθυντής του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου εκπροσώπησε την ελληνική πλευρά στο Διεθνές αυτό Συνέδριο στις εργασίες του οποίου προήδρευσε, ενώ η ανακοίνωσή του είχε τίτλο «The Numismatic Museum of Greece, Past, Present & Future». Ο κ. Κακαβάς από κοινού με την κα Ελένη Ζαπίτη, Πρόεδρο του ICOMON, ανήγγειλαν ότι η διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης του ICOMON 2018 θα γίνει στο Νομισματικό Μουσείο (το Ιλίου Μέλαθρον) το φθινόπωρο του ίδιου έτους.