Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011, 7.00 μ.μ.

Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12 (m. Σύνταγμα)

Η Θέμις Μπαζάκα θα διαβάσει επιστολές της Σοφίας Σλήμαν και κείμενα όπως έχουν επιλεγεί από την Ελένη Μπόμπου-Πρωτοπαπά, αρχαιολόγο και συγγραφέα του βιβλίου «Γράμματα στον Ερρίκο». Η παρουσίαση της «ζωής της Σοφίας Σλήμαν στο Ιλίου Μελαθρον» από την κ. Πρωτοπαπά θα αναδείξει πτυχές της ζωής της συντρόφου του μεγάλου αρχαιολόγου στην ατμόσφαιρα του οικογενειακού μεγάρου.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακουστεί μουσική εποχής από το Quartetto Cantabile.

Η κ. Θ. Μπαζάκα συμμετέχει στην εκδήλωση του Νομισματικού Μουσείου αφιλοκερδώς.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.