Στο πλαίσιο της documenta 14, της κορυφαίας αυτής έκθεσης σύγχρονης τέχνης που έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 8 Απριλίου έως και τις 16 Ιουλίου 2017, το Νομισματικό Μουσείο συμμετείχε δυναμικά με εκθέσεις, καλλιτεχνικά και εικαστικά δρώμενα από τις 19 έως τις 21 Απριλίου.

Στο πλαίσιο της συνολικής παρουσίασης του έργου του καλλιτέχνη-εικαστικού Dan Peterman, που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Νομισματικό Μουσείο φιλοξένησε στο θερινό γραφείο του Ερρίκου Σλήμαν (Β΄ Όροφος, αίθουσα «Χρήμα και Κοινωνία»), ένα χάλκινο «τάλαντο», δημιούργημα του καλλιτέχνη, εμπνευσμένο από τις συλλογές προϊστορικών ταλάντων του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Νομισματικού Μουσείου, το οποίο αποτελεί μια σαφή αναφορά στην Προκερματική Περίοδο και τις ανθρώπινες συναλλαγές πριν τη γένεση του νομίσματος. Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο Dan Peterman δώρισε το παραπάνω έργο του, που φέρει τον τίτλο The Ingot Project, στο Νομισματικό Μουσείο όπου πλέον θα βρίσκεται σε μόνιμη έκθεση.